Közgyűlés – 2020. 06. 24.

M E G H Í V Ó
a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete
(székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 47.)
közgyűlésére, amelyet2020. június 24-én, szerdán 10.00 órakortartunk.
Helyszín:
a MAKERT székhelye (1101 Budapest, Kőbányai út 47.)
(Oázis Kertészeti Kft. Kőbányai úti telephelye)
A regisztráció 9.30 órakor, a Közgyűlés 10.00 órakor kezdődik.

Napirendi pontok:
1.) Az új Elnökségi tag megválasztása
előterjesztő: Boross Dávid, elnök
2.) A COVID19 vírus okozta helyzet tapasztalatai
 előterjesztő: Boross Dávid, elnök
3.) Javaslatok az aktív tagtoborzásra
előterjesztő: Boross Dávid, elnök
4.) Programok 2020
előterjesztő: Lucza-Tóth Eugénia, titkár
5.) A Magyar Díszkertészek Szövetsége tagság és érdekképviselet
előterjesztő: Boross Dávid, elnök
6.) Pénzügyi áttekintés – 2020. I. félév
előterjesztő: Lucza-Tóth Eugénia, titkár
7.) Egyebek

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanezen a helyen változatlan napirenddel 14.20 órakor tartjuk (megismételt Közgyűlés). Figyelemmel az Egyesület Alapszabályának vonatkozó rendelkezésére (59. pont) a megismételt Közgyűlés a Közgyűlés napirendjében felsorolt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Megjelenésére feltétlenül számítunk. Amennyiben a megjelenésében akadályoztatva van, kérem, hogy – lehetőség szerint – szíveskedjék meghatalmazással gondoskodni a Közgyűlésen való képviseletéről. Abban az esetben, ha a képviselő az általa képviselt szervezetnek, gazdasági társaságnak nem önálló aláírási joggal rendelkező személye, úgy részére aláírási joggal rendelkező személy meghatalmazása szükséges, melyet két tanúval kell aláíratni.
A közgyűlés formális része után szeretnénk, ha kötetlen keretek között beszélgetnénk az Egyesület jövőjéről, fejlődési lehetőségeiről. Szívesen várunk konkrét ötleteket is.
A helyszínen lehetőség lesz az Egyesület által forgalmazott könyvek megvásárlására.
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. június 18-ig jelezze Lucza-Tóth Eugénia titkárnál telefonon a +3620-940-1562 számon vagy a makert@makert.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. május 24.

                                                           Tisztelettel:
                                                                                                    Boross Dávid
            elnök

Leave a Comment